Poświadczenia dziedziczenia Wrocław

U notariusza w jeden dzień załatwimy drogę szybkiego i niespornego załatwienia spraw spadkowych. W 2008 roku doszło do zmiany przepisów, które pozwoliły notariuszom sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia.

Poświadczenie dziedziczenia

Warto zauważyć, ze sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia pełni takie same zadania, jak stwierdzenie nabycia spadku, wydane przez sąd. Jest to ważny dowód świadczący o tym, że dana osoba jest spadkobiercą.

Protokół dziedziczenia

W tym wypadku notariusz ma za zadanie spisać protokół dziedziczenia. Udział w tej czynności biorą wszystkie osoby, które wchodzą do kręgu spadkobierców testamentowych i ustawowych. Ponadto, spisanie protokołu wymaga też obecności innych osób, na których rzecz spadkodawca uczynił windykacyjne zapisy. Pamiętajmy o tym, że wszyscy spadkobiercy powinni stawić się u notariusza w jednym czasie. Konieczne jest też złożenie osobistych podpisów w kancelarii notarialnej przez notariuszem, który sporządza protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia.

~ Kontakt ~

Telefon:

Kancelaria Notarialna Wrocław - Notariusz Bartosz Katarzyński
+48 797 573 705
+48 71 342 00 12
e-mail: [email protected]

Adres:

ul. Wielka 29/3
53-338 Wrocław

W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest dojazd natariusza w ustalone miejsce.

Godziny otwarcia:

pn-pt 9:00 - 17:30
sob 10:00 - 13:00

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się poza godzinami pracy, także w dni wolne od pracy oraz święta.